Naar aanleiding van ons ingediende bezwaar m.b.t de indeling Rayons en hun splijtleden.

Onlangs hebben we antwoord gehad van het nieuwe Brabant-2000 bestuur op ons bezwaar wat wij als Rayon 3 bestuur hadden ingediend.

Het kon ook niet anders dat wij gezien de geldende reglementen in ons gelijk zijn gesteld.

Zoals in de reglementen is vastgelegd behoren de leden ingedeeld te worden in dat Rayon waar hun hok coördinaten zijn gelegen.

Hierbij vinden jullie de brief welke wij hebben gekregen van Brabant-2000 en ons antwoord hierop.

Onze reactie op deze brief gericht aan het bestuur van Brabant-2000

Ons antwoord op de de brief van Brabant-2000

Grenzen rayons en samenspelen Brabant-2000

Brief Brabant-2000

Grenzen vlieggebieden Brabant-2000

 

Wij wensen al onze leden een gelukkig gezond maar vooral een sportief seizoen 2024 toe.

Namens Bestuur Rayon 3