Geachte bestuurders,

Zoals jullie weten heeft het bestuur van Brabant-2000 aangegeven dat vanaf seizoen 2023 voor de dagfond slechts 3 inkorflocaties per Rayon zullen worden toegewezen, en dat deze inkorflocaties aan minimale eisen dienen te voldoen. Deze dienen tot uiterlijk 31 december`22 doorgegeven te worden bij de Afdeling Brabant-2000.

Wij hebben jullie eerder hierover een mail gestuurd met het verzoek aan te willen geven welke verenigingen hiervoor in aanmerking willen komen.

Hierop is door meer dan 3 verenigingen gereageerd. Dus zullen er keuzes gemaakt dienen te worden om aan de maximale eisen van het aantal inkorflocaties van de Afdeling te kunnen voldoen.

Wij hebben daarom als Rayon bestuur op woensdag 28 december 20.00 uur. a.s een extra vergadering ingelast welke gehouden zal worden in het verenigingslokaal van de Made.

Wij willen met u allen proberen hiermee tot een gezamenlijke oplossing vanuit Rayon 3 te komen, en met een definitief voorstel naar de Afdeling te kunnen komen.

Doel hierbij is om verenigingen te stimuleren/activeren zo veel als mogelijk samen te werken.

Rekening houdend met het algemeen belang van de duivensport en behoud van leden.

 

Aandachtpunten hierin zouden moeten zijn :

  • De geografische ligging van de verenigingen in ons Rayon.
  • Verenigingen gelegen binnen redelijke afstand van elkaar zouden evt. kunnen samenwerken.
  • Afstanden voor liefhebbers die elders zouden moeten gaan inkorven tot een minimum te beperken.

 

Alleen op deze manier en door zoveel mogelijk rekening te houden met het ALGEMEEN BELANG van de duivensport, kunnen we er voor zorgen dat we de leden voor onze sport behouden.

 

Met vriendelijke groet,

Secretaris : Bernard Brouwer