Beste leden,

Op zaterdag 19 maart hebben we weer op de oude vertrouwde manier onze kampioenen op waardige wijze kunnen huldigen.

De opkomst was wat minder dan we gewend waren, omdat er verschillende kampioenen door omstandigheden hebben moeten afzeggen.

De foto`s van deze kampioenen huldiging zijn inmiddels op de site geplaatst onder de kop Huldigingen.

Namens het bestuur wensen wij alle leden weer een gezond en vooral sportief seizoen 2022 toe en hopen u weer bij de volgende kampioenen huldiging te mogen begroeten.

 

Vooraankondiging Jaarvergadering 23 maart`22

 

De voorjaarsvergadering is vastgesteld op 23 maart a.s de verenigingen zullen binnenkort hiervoor een uitnodiging krijgen om hiervoor voorstellen in te dienen en om hierbij aanwezig te zijn.

 

Namens bestuur Union de Baronie

Secr. Bernard Brouwer