Geachte leden,

Vandaag ontvingen wij een bericht van het N.P.O welke we graag hierbij met u willen delen.

 

 

Openstelling duivenlokalen na de persconferentie van vrijdag 12 november.

I.v.m. de covidproblematiek zijn er door overheid nieuwe regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden.

Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;

  • Duivenverenigingen vallen onder sportkantines/horeca ( Dat is overigens vanaf dag één al zo).
  • De openingstijden zijn tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
  • Vergaderingen moeten dus voor 20:00 uur afgelopen zijn, het al of niet gebruik maken van consumpties is daarbij geen criterium.
  • QR check is uiteraard van toepassing evenals een vaste zitplaats na binnenkomst.
  • Bovenstaande regels gelden ook bij openstelling voor tentoonstellingen.
  • In gebieden waar vogelgriep heerst zijn tentoonstellingen niet toegestaan. (3 en 10 km zone)
  • Tentoonstellingen moeten 8 dagen voor aanvang van de tentoonstelling zijn aangemeld bij de NVWA. Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen (minlnv.nl)
  • Bovenstaande regels gelden minimaal drie weken.

Bestuur NPO

Arnhem , 16 november.

 

Met vriendelijke groet,

Secr Union

Bernard Brouwer