Onderwerp :  Uitreiking kampioensprijzen 2020

Geacht bestuur,

Op dit moment heeft het corona virus ons nog volledig in hun greep.  En ziet er niet naar uit dat de regels op zeer korte termijn dusdanig worden versoepeld dat we binnenkort een kampioenen huldiging kunnen organiseren zoals we die vanoudsher gewend zijn.

Daarom heeft het bestuur van de Union de Baronie besloten om de gewonnen kampioensprijzen persoonlijk aan de kampioenen thuis te overhandigen.

Ieder zittend bestuurslid uit ons Union bestuur zal de leden uit zijn/haar eigen vereniging hiervoor eerst telefonisch benaderen om hiervoor een afspraak met de kampioenen te maken.

De bedoeling is dat we de uitreiking plannen in het weekend van 21 en 22 november 2020 . 

Wij willen de besturen  van de aangesloten verenigingen verzoeken om u leden hiervan alvast van op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Union de Baronie

Secr. Bernard Brouwer