Onderwerp : Bezwaar onttrekken leden samenspel Rayon 3

 

Beste leden,

Afgelopen week hebben wij een bestuursvergadering gehad. Op deze vergadering is o.a. besproken hoe wij ( het tegen de regelementen in onttrekken ) van leden behorende in ons vlieggebied Rayon 3 hoe voor de toekomst dit verder tegen kunnen gaan.

Afgelopen jaren komt het met regelmaat voor dat er leden behorende in ons Rayon 3 overstappen naar een vereniging buiten ons Rayon, Op zich mag dit volgens de regelementen en mogen zelfs in de plaatselijke uitslag worden opgenomen.

Voor wat betreft het opnemen in een Rayon samenspel uitslag is dit niet aan de orde en gelden er duidelijk andere regels.

Derhalve heeft het Union de Baronie bestuur besloten om hiertegen bij het Afdelingsbestuur van Brabant-2000 bezwaar te maken en gevraagd de duidelijke regelementen hierin te volgen.

KLIK HIER !! vind u ons bezwaarschrift gericht aan het Afdelingsbestuur welke op donderdag 5 oktober aan het secretariaat per e-mail is verzonden.

Zoals u misschien allen al weet heeft het bestuur van Brabant-2000 naar aanleiding van verschillende dreigende en kwetsende berichten persoonlijk gericht aan hun bestuursleden besloten om aan blok af te treden.

Wij als bestuur van de Union de Baronie keuren dergelijk dreigend en kwetsend gedrag gericht vanuit welke hoek dan ook te stelligste af. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, en mogen van mening verschillen maar dergelijke acties vinden wij elke fatsoensnorm te buiten gaan.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wij hebben inmiddels reactie gehad van het bestuur op ons bezwaar en deze geeft aan ons bezwaar door te geven aan het nieuw te vormen bestuur. Wij houden u op de hoogte als er nieuws is aangaande dit bezwaar.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vanuit het bestuur van Brabant-2000 hebben wij het verzoek gehad om ook vanuit Rayon 3 bestuursmandaten aan te leveren om evt. plaats te nemen in het mogelijk nieuw te vormen Afdelingsbestuur.

Leden vanuit Rayon 3 kunnen zich opgeven tot uiterlijk 23 oktober bij het secretariaat van de Afdeling.

 

Bestuur Rayon 3