Sportvrienden,

Als er iemand wil meedoen aan de vlucht vanuit Munchen hoor Ik dat graag via de app of via de mail wedvluchten@obvp.nl voor 20-7-2023 de OBvP wil deze vlucht als inkorflokaal dienen als we deelnemers hebben. dus geef je op tijd op. en wie weet wordt je gehuldigd in Maastricht tijdens de Olympiade in januari 2024.

Gert van den Bogaard

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Beste heer, mevrouw,

Ik stuur u deze mail omdat u centrumleider bent van één van de Nationale Inkorfcentra in Nederland. Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op zaterdag 5 augustus a.s. organiseert Afdeling 9 Oost-Nederland eenmalig Nationaal München. Een vlucht met een mooie geschiedenis uit het verleden. Dit als Olympiade activiteit ter gelegenheid van de komende Olympiade in Maastricht.

Aan Nationaal München kunnen en mogen alle leden die lid zijn van de NPO deelnemen. Vandaar onze vraag of uw Nationaal Inkorfcentra aan onze Olympiade activiteit wil deelnemen.

Het is de bedoeling dat alle duiven op woensdagavond 3 augustus a.s. worden ingekorfd. De duiven worden dan op donderdag 4 augustus verzameld waarna ze door Afdeling 9 naar München worden vervoerd. Het e.e.a. zal hierover verder worden afgestemd zodra het voor ons duidelijk is welke NIC in Nederland allemaal willen meedoen.

Het vracht en inleggeld bedraagt € 2,00 per duif. De duiven zijn daarmee ook gezet voor de hoofdprijzen die te winnen zijn. De prijsuitreiking hiervan vindt januari 2024 plaats tijdens de Olympiade in Maastricht. Meer informatie hierover zullen wij in een later stadium aan u bekend maken. Voor ons is het in eerste instantie belangrijk om te weten welke NIC er allemaal willen meedoen.

Ik hoor graag uiterlijk op zaterdag 22 juli a.s. of uw NIC wil deelnemen. Bij de aanmelding graag uw contact gegevens vermelden zodat wij u van verdere informatie kunnen voorzien. Tevens graag de naam, vestigingsplaats, verenigingsnummer van uw NIC doorgeven en een adres waar wij een poster met informatie om op te hangen in uw clublokaal naartoe kunnen sturen.

In de loop van volgende week zullen wij ook alle informatie omtrent Nationaal München op onze website www.afdeling9.nl vermelden.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag. U kunt deze stellen door een mail te te sturen naar secretaris@afdeling9.nl

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9