Geacht bestuur en leden,
We staan aan de vooravond van een nieuw vooralsnog onzekere start van seizoen 2021.
Ondanks de verschillende rondgaande geluiden gaan wij ervan uit dat we redelijk op schema, misschien wel in een iets of wat aangepaste versie aan het seizoen kunnen gaan beginnen.
Voorafgaand aan een nieuw seizoen beginnen we traditiegetrouw met een voorjaarsvergadering. Maar door de nog steeds van kracht zijnde strenge Corona maatregelen, heeft het bestuur besloten om deze bij hoge uitzondering NIET door te laten gaan.
Een en ander heeft wel tot gevolg dat u als vereniging voor 2021 niet in staat kan worden gesteld om voorstellen voor seizoen 2021 in te dienen.  Door de huidige omstandigheden vragen wij hiervoor u aller begrip.
Op deze vergadering wordt ook traditiegetrouw de boekhouding gecontroleerd welke dit jaar verzorgd zou gaan worden door de verenigingen 1939 en 1950. Besloten is om dit door te schuiven naar de najaarsvergadering.
Rooster van aftreden bestuur:
W.Bisschop                 2022    
T.Bras                         2023
B.Brouwer                  2021  Herkiesbaar
Rex de Leeuw             2023
P.Bogaard                  2021 Herkiesbaar
Carola Bastiaansen    2022
Kandidaten welke zich geroepen voelen om toe te treden tot ons Union bestuur kunnen zich opgeven tot uiterlijk 1 april 2021. Mochten er geen tegen kandidaten komen dan worden de herkiesbaar gestelde bestuursleden bij acclamatie automatisch voor een termijn van 3 jaar herkozen.
Kampioenen huldiging 2021
De kampioenen huldiging voor 2021 is vastgesteld op 6 november welke gehouden gaat worden in de Made.
Najaarsvergadering 2021
De najaarsvergadering voor 2021 is vastgesteld op 17 november welke ook gehouden wordt in de Made.
Contributie 2021
Gezien de huidige gezonde situatie van de Union de Baronie heeft het bestuur besloten om de contributie te handhaven op € 3,50 per lid. Vooraf opgegeven jeugdleden voor 2021 zijn gratis.
Ploegenspel 2021
Ook voor 2021 is besloten om het ploegenspel te gaan vervliegen. De verenigingen zullen hiervoor de benodigde formulieren toegestuurd krijgen. Welke wij graag vóór 17 april 2021 weer graag ingevuld terug willen zien.
Gratis te verdienen prijzen
Ook over de traditioneel te vervliegen GRATIS prijzen is besloten om ook deze voor seizoen 2021 onder voorwaarde door te laten gaan. Mocht door omstandigheden de geplande traditionele kampioenen huldiging niet doorgaan dan vervallen deze gratis prijzen.
Toekennen N.I.C 2021
Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen lezen zijn er in ons Rayon, 4 verenigingen welke zich hebben opgegeven voor het inrichten van een N.I.C.
Wij hebben hierin als bestuur van de Union de Baronie een standpunt ingenomen, en dit ook per brief kenbaar gemaakt aan Brabant-2000. Wij vinden dat het niet de taak is aan ons om hierover te beslissen. Derhalve is deze taak weggelegd aan het Brabant-2000 bestuur. Echter steunen wij het verzoek van ALLE 4 verenigingen om een N.I.C in te richten.  KLIK HIER om naar ons ingenomen standpunt te gaan.
Insturen U.D.P
Graag vernemen wij van ALLE aangesloten verenigingen welke personen er verantwoordelijk zijn voor het insturen van de U.D.P ’s zodat we bij calamiteiten deze persoon rechtstreeks kunnen benaderen mochten er problemen zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Union de Baronie
Secr. Bernard Brouwer