Beste leden,

Zoals het er op dit moment uitziet zullen er binnenkort versoepelingen worden doorgevoerd m.b.t de Corona maatregelen.

Dat is op zich ook goed nieuws voor ons als Union de Baronie.

Het bestuur heeft daarom besloten om onze kampioenen en de 1e prijswinnaars van 2021 alsnog voor aanvang van het nieuwe seizoen te gaan huldigen.

De datum hiervoor is vastgesteld op :

Zaterdag 19 maart a.s aanvang 19.00 uur.

Deze wordt gehouden in het verenigingslokaal van P.V de Made.

Wij nodigen graag iedereen die hierbij aanwezig wilt zijn van harte uit om onze kampioenen en 1e prijsvliegers op feestelijke wijze in het zonnetje te kunnen zetten.

 

Vooraankondiging Jaarvergadering 23 maart`22

 

De voorjaarsvergadering is vastgesteld op 23 maart a.s de verenigingen zullen binnenkort hiervoor een uitnodiging krijgen om hiervoor voorstellen in te dienen en om hierbij aanwezig te zijn.

 

Namens bestuur Union de Baronie

Secr. Bernard Brouwer