Op 30 januari j.l zijn ALLE bij de Union aangesloten verenigingen aangeschreven ( zie onderstaand bericht ), naar aanleiding van een schrijven van Brabant-2000 aangaande de toewijzing van een N.I.C 2021.

Tot nu toe hebben vereniging 1910 C.C.Breda, 1935 Madese Bond, 1939 Oosterhoutse bond van Postduivenhouders en 1980 Wilhelminabode zich aangemeld.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Beste bestuurders,

Als het goed is heeft uw verenigingssecretaris van Brabant-2000 bijgevoegde brief gekregen m.b.t de N.I.C Marathon vluchten 2021.

In deze brief wordt uw Rayon 3 bestuur gevraagd om voor 15 maart door te geven welke 3 N.I.C kunnen worden aangewezen in ons Rayon.

Om op voorhand al geen vereniging uit te sluiten, vragen wij u als bestuur van Rayon 3 wanneer u als vereniging interesse hebt om een

N.I.C in te richten voor 2021 zich vóór 27 februari a.s bij onderstaand secretariaat van Rayon 3 aan te melden.

Let op !!  Uw vereniging dient te moeten voldoen aan de N.P.O regels welke gesteld zijn m.b.t N.I.C, en de aangegeven criteria

van Brabant-2000 welke in bijgaande brief zijn gesteld.

Bij een opgave van meer dan 3 verenigingen zullen wij als bestuur van Rayon 3 en de verenigingen welke zich hebben opgegeven, in overleg

gaan om tot een overeenstemming te komen.

Mochten wij vóór 27 februari a.s niets van uw vereniging hebben vernomen, gaan wij er vanuit dat uw vereniging GEEN interesse heeft voor

Het inrichten van een N.I.C 2021

Met vriendelijke groet,

Secr Union de Baronie

Bernard Brouwer