Geachte leden,

Op 8 maart j.l hebben wij onze jaarvergadering gehouden waarbij alle aangesloten verenigingen aanwezig waren.

Voor een verslag van deze vergadering KLIK HIER

Met vriendelijke groeten,

Secr. Bernard Brouwer