Beste bestuurders en rekenaars,

Het seizoen 2021 zal zoals het er nu uitziet zaterdag 10 april officieel gaan starten met Quievrain?

Ter voorbereiding van dit seizoen willen wij enkele belangrijke punten onder uw aandacht brengen.

  • Insturen UDP’s

Wij vragen de rekenaars van de aangesloten verenigingen de UDP’s zo snel als mogelijk in te sturen.

LET OP NIEUW E-MAIL ADRES !!!    UDP insturen naar rekenaar@uniondebaronie.com

  • Opgeven ploegenspel

Tot uiterlijk 17 april ’21 heeft u de gelegenheid om zich op te geven voor het ploegenspel.

  • Opgeven jeugdleden 2021

Zoals eerder bekend gemaakt worden de opgegeven jeugdleden vrijgesteld van het betalen van de contributie voor de Union de Baronie. Wij doen een beroep op de secretarissen van de aangesloten verenigingen om vòòr 17 april ’21 aan ons uw jeugdleden door te geven aan ons secretariaat.

Wij zullen contributie van de opgegeven jeugdleden in mindering brengen op de factuur.

  • Contributie 2021

Voor het in rekening brengen van de contributie van het aantal leden uit uw vereniging zullen wij zonder uitzondering onderstaande lijst hanteren. Omdat dit het N.P.O ledental is dat per 01-02-2021 officieel bekend is.

Union de Baronie                                                                                                                                 

Vern.

1910

Rayon

3

Naam vereniging

CC Breda

Plaats

Breda

Leden

50

1911

3

Bavelse zaterdag vliegers

Bavel

15

1935

3

Madese Bond van Postdh.

Made

39

1939

3

Oosterhoutse Bond v Postd

Oosterhout

71

1950

3

Gevleugelde vrienden

Raamsdonksveer

34

1977

3

P.V. Terheijden

Terheijden

29

1979

3

Tot Weerziens

Nieuwendijk

26

1980

3

Wilhelminabode

Werkendam

20

Totaal

284

Wij wensen u een gezond, sportief seizoen 2021 toe.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Union de Baronie

Secr. Bernard Brouwer