Breda 4 oktober`22

                                                                                                         

Aan besturen en leden aangesloten verenigingen,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze kampioenen huldiging van de “Union de Baronie” welke gehouden zal worden op;

29 oktober ’22 in het verenigingslokaal van Madese Bond       Wilhelminastraat 2b 4921 AH Made

Wij zullen op deze avond alle kampioenen en 1ste prijswinnaars op gepaste wijze gaan huldigen, en zullen tevens op deze avond de GRATIS verdiende prijzen aan de winnaars persoonlijk gaan uitreiken. Bij het niet persoonlijk aanwezig zijn vervalt de gratis prijs aan de loterij.

Programma:

  • 19.30 uur: Zaal open
  • 20.00 uur: Opening door de voorzitter
  • 20.30 uur: Huldiging kampioenen
  • Pauze
  • 21.30 uur: Huldiging 1ste prijswinnaars + Duifkampioenen
  • 22.30 uur: Huldiging Generalen
  • 23.uur: Trekking loterij
  • Aansluitend sluiten

Zoals u ziet staat er op deze avond GEEN bonnenverkoop op het programma. Gezien de minimale bezetting van het bestuur op dit moment, heeft het bestuur besloten om deze dit jaar over te slaan.

Wij hopen u allen met evt. uw partner te mogen verwelkomen op deze feestavond op 29 oktober a.s.

Namens bestuur van de “Union de Baronie”

Secretaris,

Bernard Brouwer