Op 3 juni 2020 is versie 2.0 van het protocol vastgesteld waarin de
laatste wijzigingen omtrent de Corona regelgeving zijn verwerkt.
Iedere vereniging wordt verzocht er voor te zorgen dat deze 
versie samen met de Toelichting versie 2.0 en het FAQ toezicht
door Boa in het verenigingslokaal aanwezig is.( zie website NPO)
Concreet betekent dit dat:
– een 2e inkorftafel ( buiten) toegestaan is
– er weer in competitieverband t/m niveau afdeling gespeeld mag worden
– competitie alleen is toegestaan mits alle duiven geregistreerd worden.
Aangezien het niet haalbaar is om alle aanpassingen voor komend weekend
te realiseren is besloten op de vlucht Niergnies van 6 juni a.s. nog vrachtduiven
toe te staan( vluchtcode T23 en vluchtnummer 1).
Volgende week staat Peronne op het programma( vluchtcode V24 en nummer 2)
zoals normaal met puntentelling en zijn geen vrachtduiven meer toegestaan.
Het nieuwe bestuur NPO vergadert op 4 juni over het vervolg vliegschema.
Dit vliegschema wordt begin volgende week  voor de dagfond en marathon
afgestemd met de overige zuidelijke afdelingen.
Op 16 juni zal in een extra bestuursvergadering het nieuwe vliegprogramma
worden vastgesteld.