Beste besturen en leden,

Het seizoen zit er weer op, en kunnen we terug kijken op een in alle opzichten bijzonder jaar.

Seizoen 2020 zal de boeken in gaan als “Het Corona jaar”. Waarin er vluchten moesten worden

afgelast, verenigingsactiviteiten niet konden doorgaan, en de bijzondere manier van inkorven en

afslaan deel uitmaakte.

We zijn er nog niet vanaf, zeker nu een 2de Corona de kop lijkt op te steken.

Zoals jullie misschien al weten zijn hierdoor door het N.P.O, Brabant-2000, en verschillende verenigingen

al diverse winter activiteiten afgelast dan wel verschoven naar het voorjaar.

Ook wij als bestuur van Rayon 3 “Union de Baronie” hebben helaas uit veiligheidsoverweging beslissingen

moeten nemen waar we alleszins gelukkig mee zijn.

In de bijlage vind u de beslissingen welke wij hieromtrent ook noodgedwongen hebben moeten nemen.

KLIK HIER om naar de bijlage te gaan.

Wij verzoeken u dit ook via uw eigen kanalen aan uw leden kenbaar te willen maken.

Met vriendelijke groet,

Secr. Bernard Brouwer