Geachte bestuurders en leden van de aangesloten verenigingen van de Union de Baronie.

Naar aanleiding van de vanavond gehouden persconferentie aangaande de aanscherping van de Corona regels, en de op dit moment fors oplopende besmettingscijfers.

Vind het bestuur het niet verantwoord om onze doorgaans kwetsbare groep van leden aan een dergelijk risico bloot te stellen.

Wij hebben daarom helaas moeten besluiten om onze kampioenen huldiging van 6 november a.s te verplaatsen naar het voorjaar.

Wij hopen op uw aller begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Secr. Bernard Brouwer